Om oss


Vår Verksamhet

 

Dockab AB utvecklar och producerar dockningssystem för skandinaviska krav, klimat och förutsättningar. Vi anser att snabbhet och säkerhet är grunden för framtidens godshantering. Detta är tanken bakom våra dockningssystem, vars uppbyggnad och sammansättning minimerar energiförluster och förhindrar dramatiska temperaturförändringar. Våra dockningssystem kan anpassas till samtliga förekommande portfabrikat vilket gör att hela dockningsprocessen kan samköras från ett och samma manöverskåp. 

 

 

Kvalitetspolicy

Dockab ska marknadsföra och tillverkar produkter som är av sådan kvalité att det förtjänar och vinner kundens fulla förtroende. Kvalitén ska vara så pass jämn och hög att den utgör en väsentlig anledning till köp för kunderna. Denna policy gäller över hela vår produktkatalog oavsett om den framställs av oss själva i vår verkstad eller av en underleverantör. Vår styrka är att vi kan tillverka och anpassa våra produkter efter kundens önskemål och specifika förutsättningar.

Certifikat och tillverkningsstandarder


Lastbryggorna är tillverkade enligt EN 1398:2009 som är en specifik standard för konstruktion av lastbryggor. Det finns ingen certifiering för den här standarden, utan det är vår egenkontroll som säkerställer överensstämmelsen med tillverkningsstandarden. I standarden så finns riktlinjer för hur man genomför stabilitetstest av lastbryggan och hur man testar den automatiska säkerhetsfunktionen.   

 

Dockab har utfört dessa tester och dokumenterar hela processen. Lastbryggorna uppfyller kraven som ställs i standarden med goda marginaler. 

 

Dockab är certifierade enligt EN 1090-1. Certifieringen omfattar konstruktion och tillverkning av lasthus. Certifieringen innebär att Dockab har ett godkänt system för tillverkningskontroll av lasthus. Vi arbetar med kvalitetssäkring under hel tillverknings- och montageprocessen av lasthusen och tillhörande vädertätning