VIKLÄPP


Lastbrygga med vikläpp

Vikläppsbryggor även kallade klaffbryggor tillverkas i sex standardstorlekar med en max last på 60 kN till 90 kN enl. EN 1398. Vi kan självklart även erbjuda andra storlekar och maxlaster om ni är i behov av det.

  • Modell VLK är en lastbrygga som levereras med färdigmonterade kajer för snabbt och smidigt montage.
  • Modell VL levereras utan kajer och används vid utbyte av en befintlig brygga eller vid gropmontage

TELESKOPLÄPP


Lastbryggor med teleskopläpp

Dockabs teleskopläppsbryggor tillverkas i sex standardstorlekar med en max last på 60 kN till 90 kN enl. EN 1398. Vi kan självklart även erbjuda andra storlekar och maxlaster om ni är i behov av det. Nivåupptagningen är ca 350 mm (skillnad mellan lastkaj och lastbilsflak)

  • Modell TK är en lastbrygga som levereras med färdigmonterade kajer för snabbt och smidigt montage.
  • Modell T använder teleskåpbryggans fördel med teleskopisk läpp och vikläppsbryggans jämna övergång mellan bryggplan och läpp då läppen är fullt utskjuten (350 mm). Detta skapar en så kallad "slät övergång"
  • Modell TL har en länge läpplängd  då läppen är fullt utskjuten (500 mm). Denna modell används till containerhantering eller vid behov av större maxlaster 

KAJKANTSBRYGGA


Lastbrygga för kajkanter

En kajkantsbrygga är en smidig och billig lösning för kunder som idag har en gjuten lastkaj och inte har så stora behov av en stor nivåupptagning.

  • Modell KVL är en minilastbrygga med vikläpp som kan tillverkas i flera olika storlekar och maxlaster. 

ALUMINIUMBRYGGA


En aluminiumbrygga är bra när man inte har så tunga laster eller extremt mycket trafik.

Till en låg kostnad får ni en enkel lösning som fungerar utmärkt för till exempel pallar och kollin.

LYFTBORD


Ett lyftbord är en smidig lösning för kunder som redan har en gjuten lastkaj eller kanske har en verkstad.

Enkel att montera och enkel att underhålla